W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXII - 18 marca 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 10 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 29/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 30/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 31/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 38/21 z dnia 09.03.2021 r.)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 39/21 z dnia 09.03.2021 r.)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 40/21 z dnia 09.03.2021 r.)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (druk nr 33/21 z dnia 08.03.2021 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 34/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 35/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów nieruchomości użytkownikom wieczystym (druk nr 36/21 z dnia 08.03.2021 r.)
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola celem wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla młodych ludzi (druk nr 42/21 z dnia 10.03.2021 r.)
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (druk nr 32/21 z dnia 08.03.2021 r., Uchwała nr XXV-449-20 (do druku nr 32-21))
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 43/21 z dnia 10.03.2021 r., Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO (do druku 43-21), Opinia w sprawie petycji (do druku 43-21))
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 44/21 z dnia 10.03.2021 r., Petycja w sprawie referendum ludowego (do druku 44-21), Opinia w sprawie petycji (do druku 44-21))
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 (druk nr 41/21 z dnia 10.03.2021 r. , Uchwała nr XXIX-517-20 (do druku 41-21))
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 37/21 z dnia 09.03.2021 r.)
 22. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku – Miasto Zduńska Wola”.
 23. Raport z wykonania w 2020 r. „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020”.
 24. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Zduńska Wola” za 2020 rok.
 25. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”.
 26. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”.
 27. Informacja z realizacji w 2020 r. Programu dla seniorów „Koperta życia”.
 28. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2020 roku”.
 29. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 30. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 31. Sprawy różne.
 32. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 33. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego