W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 24 listopada 2022 r.

Zduńska Wola, dn. 16 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta - tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50 .


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 158/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 159/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 160/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 161/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 162/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 166/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 177/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. (druk nr 163/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 164/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 174/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (druk nr 175/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 176/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (druk nr 153/22 z dnia 04.11.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 156/22 z dnia 08.11.2022 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 165/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola (druk nr 157/22 z dnia 08.11.2022 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. (druk nr 168/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 181/22 z dnia 16.11.2022 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2023-2025 (druk nr 172/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 167/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 155/22 z dnia 07.11.2022 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej (druk nr 170/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulicy Łaskiej (druk nr 171/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 173/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Zduńska Wola (druk nr 169/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 180/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 32. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Zduńska Wola w roku szkolnym 2021/2022. 
 33. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta za rok 2021.
 34. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.
 35. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 36. Sprawy różne.
 37. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 38. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego