W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXIII - 2 lipca 2020 r.

Zduńska Wola, dn. 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX, XXI i XXII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Druk nr 101-20 z dnia 24.06.2020 r.).
 7. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2019 (Druk nr 93-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2019 i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r. (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, Sprawozdanie SPZPOZ, Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek kultury, Sprostowanie)
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2019 (Druk nr 89-20 z dnia 22.06.2020 r.),
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2019 r.,
  d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2019 (Druk nr 90-20 z dnia 22.06.2020 r.),
  e) informacja o stanie mienia,
  f)  stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  g) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2019 (Druk nr 91-20 z dnia 22.06.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (Druk nr 92-20 z dnia 22.06.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (Druk nr 98-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (Druk nr 99-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (Druk nr 100-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Druk nr 87-20 z dnia 19.06.2020 r.). 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (Druk nr 88-20 z dnia 19.06.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (Druk nr 96-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola (Druk nr 97-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2020-2022 (Druk nr 102-20 z 24.06.2020 r.)
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów (Druk nr 85-20 z dnia 16.06.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zduńska Wola na rok szkolny 2020/2021 (Druk nr 86-20 z dnia 18.06.2020 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej braku nadzoru ze strony Prezydenta Miasta Zduńska Wola nad działalnością Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli (Druk nr 94-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk nr 95-20 z dnia 23.06.2020 r.).
 22. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz – koszty utrzymania”.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 24. Sprawy różne.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 26. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.    

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
 Tomasz Siemienkowicz

Załączniki

Powiadom znajomego