W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXI - 18 lutego 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 10 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 7/21 z dnia 04.02.2021 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 8/21 z dnia 04.02.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 9/21 z dnia 04.02.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 10/21 z dnia 04.02.2021 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 11/21 z dnia 04.02.2021 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 24/21 z dnia 09.02.2021 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 25/21 z dnia 09.02.2021 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 13/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 14/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 15/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 16/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 22/21 z dnia 09.02.2021 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 23/21 z dnia 09.02.2021 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2026 (druk nr 21/21 z dnia 08.02.2021 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat oraz przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r. (druk nr 20/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2021 r. (druk nr 17/21
  z dnia 05.02.2021 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” za lata 2018-2019 (druk nr 18/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2020-2023 z perspektywą na 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 19/21 z dnia 05.02.2021 r.).
 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola.
 25. Sprawozdanie dotyczące działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za 2020 r.
 26. Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Zduńska Wola na 2021 r.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 28. Sprawy różne.
 29. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 30. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego