W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXIII - 22 kwietnia 2021 r.

Wersja strony w formacie XML

Zduńska Wola, dn. 14 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 46/21 z dnia 08.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 47/21 z dnia 08.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 49/21 z dnia 09.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 51/21 z dnia 13.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 52/21 z dnia 13.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 53/21 z dnia 13.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 54/21 z dnia 13.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 55/21 z dnia 13.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz w sprawie udzielenia bonifikaty (druk nr 50/21 z dnia 09.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 48/21 z dnia 08.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. (druk 45/21 z dnia 07.04.2021 r.). (wersja tekstowa)
 17. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.” za 2020 rok. (wersja tekstowa)
 18. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2020 r. w tym Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 za 2020 r. (wersja tekstowa)
 19. Informacja z realizacji w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020. (wersja tekstowa)
 20. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Miasta Zduńska Wola za lata 2019-2020. (wersja tekstowa)
 21. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola w zakresie wywozu śmieci - realizacja dotychczasowych umów, zestawienie kosztów ponoszonych przez mieszkańców z wysokością środków wypłacanych wykonawcy”.
 22. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Realizacja planu utwardzania dróg miejskich”.
 23. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Analiza kosztów budowy i przyszłych zasad funkcjonowania budowanego basenu przy ul. Kobusiewicza”.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 25. Sprawy różne.
 26. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 27. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane