W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XL - 28 października 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 20 października 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XL sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 164/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 165/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 166/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 167/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 168/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. (druk nr 169/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 170/21 z dnia 19.10.2021 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 162/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola (druk nr 163/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 156/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 157/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 158/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału do nieruchomości zabudowanej (druk nr 159/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym (druk nr 160/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 161/21 z dnia 18.10.2021 r.).
 21. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola budowy krytych kortów i kosztów ich budowy”.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta za rok 2020.
 23. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 25. Sprawy różne.
 26. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 27. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
/-/
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane