W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LV sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 22 września 2022 r.

Zduńska Wola, dn. 14 września 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. ozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 132/22 z dnia 12.09.2022 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 133/22 z dnia 12.09.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 136/22 z dnia 14.09.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 137/22 z dnia 14.09.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7” (druk nr 134/22 z dnia 13.09.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (druk nr 125/22 z dnia 06.09.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (druk nr 126/22 z dnia 06.09.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (druk nr 127/22 z dnia 06.09.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 131/22 z dnia 12.09.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 129/22 z dnia 08.09.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola (druk nr 128/22 z dnia 08.09.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 138/22 z dnia 14.09.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  (druk nr 135/22 z dnia 14.09.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 130/22 z dnia 08.09.2022 r.).
 20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
 22. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.
 23. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
 24. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 25. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola za lata 2020-2021.
 26. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za I półrocze 2022 r.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 28. Sprawy różne.
 29. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 30. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego