W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XVIII - 30 stycznia 2020 r.

Zduńska Wola, dn. 22 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 14/20 z dnia 20.01.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 12/20 z dnia 20.01.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola" (druk nr 13/20 z dnia 20.01.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 15/20 z dnia 21.01.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 9/20 z dnia 17.01.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 10/20 z dnia 17.01.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania (druk nr 1/20 z dnia 14.01.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 5/20 z dnia 16.01.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 7/20 z dnia 17.01.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 6/20 z dnia 16.01.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 11/20 z dnia 17.01.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr 17/20 z dnia 21.01.2020 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Domowi Kultury w Zduńskiej Woli realizacji usługi w ogólnym interesie gospodarczym (druk nr 8/20 z dnia 17.01.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 2/20 z dnia 14.01.2020 r., rysunek planu).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 3/20 z dnia 15.01.2020 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane (druk nr 4/20 z dnia 15.01.2020 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk nr 16/20 z dnia 21.01.2020 r.).
 23. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola.
 24. Informacja dotycząca ewaluacji wdrażania budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2020.
 25. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. "Rewitalizacja Parku - analiza kosztów bieżącego utrzymania".
 26. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. "Budowa budynku zaplecza na stadionie Pogoni".
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 28. Sprawy różne.
 29. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 30. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Siemienkowicz

Załączniki

Druk nr 1-20.pdf pdf, 14.12 MB
Druk nr 2-20.pdf pdf, 25.47 MB
Druk nr 5-20.pdf pdf, 10.53 MB

Powiadom znajomego