Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Przetarg IT.271.38.2020.MM

XML

Szczegóły

zamówienie na Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IT.271.38.2020.MM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Data: 24 czerwca 2020 r

Znak sprawy: IT.271.38.2020.MM

L.dn. ZP. 83/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 28 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544564-N-2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I”, wybrana została najkorzystniejsza oferta:

oferta nr 3 złożona przez

Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. 98-220 Zduńska Wola,  ul. Spacerowa 72/64

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów –– 100,00 pkt w tym:

- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt,
- w kryterium termin gwarancji – 40,00 pkt.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W niniejszym postępowaniu złożono jeszcze 2 oferty:

Oferta nr 1 złożona przez ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska 97-420 Szczerców, ul. Praga 50 spełnia wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym:

- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt;
- w kryterium termin gwarancji – 40 pkt.

Oferta nr 2 złożona przez BUD-MAX Mariusz Sobczak ul. Kanałowa 3, 98-220 Zduńska Wola spełnia wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 54,53 pkt w tym:

- w kryterium cena oferty brutto – 14,53 pkt;
- w kryterium termin gwarancji – 40 pkt.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych


Treść

Zduńska Wola, 24 czerwca 2020 r.

Dodano: "IT-271-38-2020-MM - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx"


Zduńska Wola, 15 czerwca 2020 r.

Dodano: "IT-271-38-2020-MM - Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf"


Zduńska Wola, 28 maja 2020 r.

Opublikowano ogłoszenie o przetargu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij