W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Przetarg OA.271.167.2020

XML

Szczegóły

zamówienie na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy OA.271.167.2020

zamawiający Urząd Miasta Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola

unieważnienie

unieważnienie

Data: 13 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OA.271.167.2020
L.dn. ZP.122/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, który mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 13.08.2020 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Treść

Zduńska Wola dnia 13-08-2020 r.

Dodano: OA.271.167.2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


Zduńska Wola dnia 13-08-2020 r.

Dodano: OA.271.167.2020 - Informacja komisji z otwarcia ofert.doc


Zduńska Wola dnia 06-08-2020 r.

Uwaga zmiana SIWZ

Dodano

 • OA.271.167.2020 - Zmiana SIWZ.docx
 • OA.271.167.2020 - Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ_ Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.docx
 • OA.271.167.2020 - Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ_Załącznik nr 5 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia uzupełniające.docx
 • OA.271.167.2020 - Załącznik nr 3 do zmiany SIWZ_ZAŁĄCZNIK nr 3 DO UMOWY.docx
 • OA.271.167.2020 - Ogłoszenie nr 540146866-N-2020 z dnia 06-08-2020 r..pdf


Zduńska Wola dnia 06-08-2020 r.

Dodano

 • OA.271.167.2020 - Zawiadomienie o wniesieniu odwołˆania.docx
 • OA.271.167.2020 - odpis_aktualny_31135_1596553332237.pdf
 • OA.271.167.2020 - odwołˆanie KIO_2020.08.05. REMONDIS- Miasto Zduńska Wola.pdf
 • OA.271.167.2020 - opłˆ. skarbowa.pdf
 • OA.271.167.2020 - pełˆnomocnictwo.pdf
 • OA.271.167.2020 - Wpis do odwołania w post M.Zduńska Wola.pdf


Zduńska Wola dnia 04-08-2020 r.

Dodano

 • OA.271.167.2020 Ogłoszenie nr 540143092-N-2020 z dnia 04-08-2020 r..pdf
 • OA.271.167.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.docx
 • OA.271.167.2020 Załącznik nr 2 do SIWZ Oś˜wiadczenie.docx
 • OA.271.167.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitalowa.docx
 • OA.271.167.2020 Zmiana SIWZ.docx

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane