W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja VI - 21.02.2019

Zduńska Wola, dn. 13 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuję VI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 22/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 23/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 24/19 z dnia 12.02.2019 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 25/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku działań Prezydenta Miasta Zduńska Wola (druk nr 20/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Zduńska Wola do Związku Miast Polskich (druk nr 36/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 19/19 z dnia 07.02.2019 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 29/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 30/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 31/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 32/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 33/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 34/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 35/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2019 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane (druk nr 18/19 z dnia 07.02.2019 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Miejskiego programu osłonowego „Teleopieka dla osób wymagających wsparcia” (druk nr 37/19 z dnia 11.02.2019 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 17/19 z dnia 06.02.2019 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 28/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2019 r. (druk nr 21/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli (druk nr 26/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania terenu zieleni w Zduńskiej Woli za park miejski, nadania nazwy i wprowadzenia regulaminu korzystania z parku (druk nr 27/19 z dnia 08.02.2019 r.).
 27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 28. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr LIII/569/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2018 roku”.
 29. Projekt III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola.
 30. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Zduńska Wola na 2019 r.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 32. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 33. Sprawy różne.
 34. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego