W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XV - 24.10.2019

Zduńska Wola, dn. 16 października 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuję XV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
  1) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 188/19 z dnia 08.10.2019 r.);
  4) przeprowadzenie głosowania;
  5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 189/19 z dnia 08.10.2019 r.);
  6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 190/19 z dnia 08.10.2019 r.);
  7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 191/19 z dnia 08.10.2019 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 192/19 z dnia 10.10.2019 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 193/19 z dnia 10.10.2019 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 194/19 z dnia 10.10.2019 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 195/19 z dnia 10.10.2019 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 209/19 z dnia 15.10.2019 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 214/19 z dnia 16.10.2019 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 215/19 z dnia 16.10.2019 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 203/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola" (druk nr 205/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 204/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 196/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 197/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 198/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 199/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 200/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 211/19 z dnia 15.10.2019 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Zduńska Wola a właścicielami nieruchomości zamiennej (druk nr 206/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 212/19 z dnia 16.10.2019 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 210/19 z dnia 15.10.2019 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu (druk nr 201/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Kępina" w Zduńskiej Woli oraz terenu przyległego do zbiornika (druk nr 213/19 z dnia 16.10.2019 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 (druk nr 208/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Zduńska Wola na kalendarzu na rok 2020 (druk nr 207/19 z dnia 14.10.2019 r.).
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 202/19 z dnia 11.10.2019 r.).
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 32. Sprawy różne.
 33. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 34. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady

/-/

Tomasz Siemienkowicz

Załączniki

Powiadom znajomego