W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXIV - 27 maja 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 19 maja 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2020 (druk nr 65/21 z dnia 17.05.2021 r.).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r. i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r.,
   - Pismo przewodnie sprawozdania
   - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r.
   - Sprawozdanie Miejska Biblioteka Publiczna
   - Sprawozdanie MDK
   - Sprawozdanie Muzeum Historii Miasta
   - Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego SPZPOZ
   - Uchwała RIO w spr. sprawozdania
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2020 (druk nr 78/21 z dnia 18.05.2021 r.),
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2020 r.,
   - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2020 (druk nr 79/21 z dnia 18.05.2021 r.),
  5. informacja o stanie mienia,
   - Informacja o stanie mienia jednostki samorządku terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  6. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
   - Wniosek w sprawie absolutorium
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2020 (druk nr 77/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 67/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 68/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 69/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 70/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 71/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 72/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 73/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 74/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 75/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 76/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 80/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (druk nr 63/21 z dnia 11.05.2021 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (druk nr 64/21 z dnia 11.05.2021 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 58/21 z dnia 06.05.2021 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 59/21 z dnia 06.05.2021 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 60/21 z dnia 06.05.2021 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 61/21 z dnia 07.05.2021 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028 (druk nr 81/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola na lata 2017-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 66/21 z dnia 18.05.2021 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 62/21 z dnia 07.05.2021 r.).
 28. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 29. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Miasta Zduńska Wola.
 30. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 31. Sprawy różne.
 32. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 33. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

/-/

Jakub Trenkner

Załączniki

Druk nr 66-21.pdf pdf, 111.15 MB

Powiadom znajomego