W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 23 marca 2023 r.

Zduńska Wola, dn. 15 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta - tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXV i LXVI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 31/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 32/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 33/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 26/23 z dnia 10.03.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 27/23 z dnia 10.03.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 28/23 z dnia 10.03.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (druk nr 34/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (druk nr 30/23 z dnia 14.03.2023 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym (druk nr 35/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Zduńska Wola a użytkownikiem wieczystym nieruchomości zamiennej (druk nr 29/23 z dnia 10.03.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca (druk nr 36/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu dla seniorów Zduńskowolska Karta Seniora (druk nr 37/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny (druk nr 38/23 z dnia 15.03.2023 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 24/23 z dnia 03.03.2023 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej (druk nr 25/23 z dnia 09.03.2023 r.).
 21. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”.
 22. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”.
 23. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 dla Miasta Zduńska Wola” za 2022 rok.
 24. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2022 roku”.
 25. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2022 r.:
  1. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych,
  2. Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 26. Sprawozdanie z działalności Zduńskowolskiej Rady Seniorów za 2022 rok.
 27. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 29. Sprawy różne.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego