W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Inwestycji Miejskich

Zgodnie z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Inwestycji Miejskich należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej Miasta, realizowanych w ramach budżetu Miasta;
 2. monitorowanie realizacji planów oraz dokonywanie analizy zagrożeń procesów inwestycyjnych, a także zapewnienie przepływu informacji w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi, a zwłaszcza z Biurem Infrastruktury Technicznej, jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi;
 3. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektów inwestycyjnych oraz opracowań przedprojektowych, w tym wynikających z opracowań w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju sieci infrastruktury technicznej, przy współpracy Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska oraz Biura Infrastruktury Technicznej;
 4. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
 5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i przebudowami dróg realizowanymi przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, przy współpracy z gestorami sieci infrastruktury technicznej w zakresie realizowanych inwestycji drogowych, przy współpracy z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 6. przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na realizowane inwestycje i remonty, w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 7. zapewnienie współpracy i przepływu informacji z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wykupów nieruchomości niezbędnych dla realizacji przez Miasto inwestycji;
 8. przekazywanie do Biura Gospodarki Nieruchomościami spraw związanych z przejęciem gruntów na własność Miasta, w celu prowadzenia postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań za tereny przeznaczone pod drogi;
 9. prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji i remontów oraz monitorowanie upływu terminów ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania w trakcie realizacji 
  i w okresie gwarancyjnym;
 10. rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji wraz z protokolarnym przekazywaniem mienia do administrowania według właściwości rzeczowej;
 11. prowadzenie przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym zrealizowanych inwestycji i remontów;
 12. współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie inicjowania inwestycji i remontów wspólnych, realizacja inwestycji w ramach inicjatyw inwestycyjnych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego;
 13. współpraca z Biurem Gospodarki Przestrzennej w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i projektowych;
 14. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „IM”.

Piotr Borkiewicz

Dyrektor 
Budynek nr 3, pok 306
Telefon kontaktowy: 43 825-02-33 lub 43 825-02-00 wew. 233
Adres e-mail: p.borkiewicz@zdunskawola.pl

Jolanta Ulatowska

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 301
Telefon kontaktowy: 43 825-02-98 lub 43 825-02-00 wew. 298
Adres e-mail: j.ulatowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami kapitalnymi dróg realizowanych przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Jacek Pędziwiatr

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 301
Telefon kontaktowy: 43 825-02-74 lub 43 825-02-00 wew. 274
Adres e-mail: j.pedziwiatr@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami kapitalnymi dróg realizowanych przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Wioleta Nalbert-Kos

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 301
Telefon kontaktowy: 43 825-02-74 lub 43 825-02-00 wew. 274
Adres e-mail: w.nalbert-kos@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami kapitalnymi dróg realizowanych przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Katarzyna Melka

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 301
Telefon kontaktowy: 43 825-02-98 lub 43 825-02-00 wew. 298
Adres e-mail: k.melka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami kapitalnymi dróg realizowanych przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Martyna Sławińska

Podinspektor
Budynek nr 3, pok. 301
Telefon kontaktowy: 43 825-02-74 lub 43 825-02-00 wew. 274
Adres e-mail: m.slawinska@zdunskawola.pl

 

 

Powiadom znajomego