W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Zamówień Publicznych

Wersja strony w formacie XML

Do zadań i kompetencji Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez komórki organizacyjne;

2) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,

b) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie powoływania komisji przetargowych,

c) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, Specyfikacji Warunków Zamówienia,

d) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

e) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia,

f) udział w pracach komisji przetargowych, w tym zapewnienie wykonywania funkcji sekretarza komisji;

3) wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;

4) przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, sprawozdawczość z udzielonych zamówień, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Miasto;

5) zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto;

6) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

7) monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie Biurom stosownych informacji w tym zakresie;

8) zapewnienie przepływu informacji do Kierownictwa Urzędu o napotykanych problemach i ich przyczynach dotyczących prawidłowego stosowania w Urzędzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z wewnętrznymi regulacjami w obszarze zamówień publicznych oraz informowanie Sekretarza pełniącego funkcję koordynatora kontroli zarządczej o istotnych ryzykach w obszarze zamówień publicznych i zagrożeniach w osiąganiu wyznaczonych celów Urzędu;

9) nadzorowanie przestrzegania przepisów i ewentualne kierowanie poleceń do Dyrektorów i pracowników Urzędu, nakazujących eliminacje istotnych błędów i uchybień zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie postępowania.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZP”.

Marcin Alberczak

Dyrektor
Budynek nr 5, pokój 503
Telefon kontaktowy: 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229
Adres e-mail: m.alberczak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

Zapewnienie nadzoru i kontroli nad sprawami należącymi do zadań i kompetencji Biura Zamówień Publicznych w zakresie ustalonym Regulaminem Organizacyjnym, w szczególności takich jak:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez komórki organizacyjne,
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:
  a) przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
  b) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie powoływania komisji   przetargowych, 
  c) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
  d) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
  e) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
  f) udział w pracach komisji przetargowych, w tym zapewnienie wykonywania funkcji sekretarza komisji,
 3. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, sprawozdawczość z udzielonych zamówień, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Miasto,
 5. zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto,
 6. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 7. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie Biurom stosownych informacji w tym zakresie,
 8. zapewnienie przepływu informacji do Kierownictwa Urzędu o napotykanych problemach i ich przyczynach dotyczących prawidłowego stosowania w Urzędzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z wewnętrznymi regulacjami w obszarze zamówień publicznych oraz informowanie Sekretarza pełniącego funkcję koordynatora kontroli zarządczej o istotnych ryzykach w obszarze zamówień publicznych i zagrożeniach w osiąganiu wyznaczonych celów Urzędu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów i ewentualne kierowanie poleceń do Dyrektorów i pracowników Urzędu, nakazujących eliminacje istotnych błędów i uchybień zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie postępowania..

Tomasz Witaszczyk

Inspektor
Budynek nr 5, pokój 503
Telefon kontaktowy: 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229 
Adres e-mail: t.witaszczyk@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez poszczególne komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:
  1) przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
  2) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie powoływania komisji   przetargowych, 
  3) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
  4) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  5) przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  6) udział w pracach komisji przetargowych, w tym zapewnienie wykonywania funkcji sekretarza komisji,
  7) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w tym protokołu postępowania, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 3. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 4. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
 5. archiwizowanie dokumentów Biura Zamówień Publicznych;.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane