W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zespół Radców Prawnych

Wersja strony w formacie XML

Do zadań i kompetencji Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi prawnej Rady, Kierownictwa Urzędu, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej;

2) zapewnienie udziału radcy prawnego w spotkaniach roboczych z udziałem Kierownictwa Urzędu, wymagających konsultacji radcy w toku spotkania, w tym w redakcji niezbędnej korespondencji i dokumentacji w przedmiotowej sprawie;

3) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych organów Miasta (uchwał, zarządzeń, decyzji), zawieranych umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, w sferze zamówień publicznych, itp.;

4) informowanie na spotkaniach z Kierownictwem Urzędu o nowych regulacjach prawnych w zakresie działania samorządu;

5) analizowanie najczęstszych błędów i uchybień popełnianych przez pracowników oraz podejmowanie działań w zakresie przestrzegania prawa i przeciwdziałania powstającym uchybieniom, w tym prowadzenie instruktażu;

6) reprezentowanie interesów Miasta i Urzędu w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta przed sądami, innymi organami i instytucjami, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów oraz zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;

7) zapewnienie obsługi prawnej prac komisji i zespołów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;

8) zapewnienie w miarę możliwości przeprowadzania szkoleń dla pracowników w tematach przez nich zgłoszonych, a wybranych w uzgodnieniu z Sekretarzem, według opracowanego na tę okoliczność harmonogramu szkoleń przez koordynatora radców prawnych;

9) opracowywanie na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych wzorów stosowanych decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, ramowych wzorów umów i porozumień oraz zapewnienie wspomagania prawnego przy opracowywaniu wewnętrznych regulacji Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Przy znakowaniu spraw Zespół Radców Prawnych używa symbolu „RP”.

Agnieszka Jagielska - Maros

Radca prawny
Budynek nr 3, pok. 308
Telefon kontaktowy: 43 825-02-30 lub 43 825-02-00 wew. 230

Zakres podmiotowy obsługi:

 • Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych;
 • Biuro Organizacyjno - Administracyjne;
 • Biuro Zarządzania Kadrami;
 • Straż Miejska;
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych w zakresie Dział Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • Biuro Inwestycji Miejskich.

Monika Witczak

Radca prawny
Budynek nr 3, pok. 308
Telefon kontaktowy: 43 825-02-30 lub 43 825-02-00 wew. 230

Zakres podmiotowy obsługi:

 • Biuro Zamówień Publicznych;
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami;
 • Biuro Gospodarki Lokalowej;
 • Biuro Finansowo - Budżetowe;
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych z wyłączeniem Działu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • Biuro Rady Miasta;
 • Biuro Dochodów;
 • Jednostki Organizacyjne Miasta Zduńska Wola: Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół.

Bartosz Marchel

Radca prawny
Budynek nr 3, pok. 308
Telefon kontaktowy: 43 825-02-30 lub 43 825-02-00 wew. 230

Zakres podmiotowy obsługi:

 • Biuro Strategii i Rozwoju Miasta;
 • Biuro Gospodarki Przestrzennej;
 • Biuro Infrastruktury Technicznej;
 • Biuro Zarządzenia Energią i Ochrony Środowiska;
 • Biuro Audytu i Kontroli;
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 • Urząd Stanu Cywilnego;
 • Stanowisko ds. BHP;
 • Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego;
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Inspektor Ochrony Danych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane