W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Zamówień Publicznych

Zgodnie z § 40 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:
  1. opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przygotowywanie, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  3. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  4. przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  5. udział w pracach komisji przetargowych;
 3. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, sprawozdawczość z udzielonych zamówień, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Miasto;
 5. zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto;
 6. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
 7. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie Biurom stosownych informacji w tym zakresie;
 8. zapewnienie przepływu informacji do Kierownictwa Urzędu o napotykanych problemach i ich przyczynach dotyczących prawidłowego stosowania w Urzędzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z wewnętrznymi regulacjami w obszarze zamówień publicznych oraz informowanie Sekretarza pełniącego funkcję koordynatora kontroli zarządczej o istotnych ryzykach w obszarze zamówień publicznych i zagrożeniach w osiąganiu wyznaczonych celów Urzędu;
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów i ewentualne kierowanie poleceń do Dyrektorów i pracowników Urzędu, nakazujących eliminacje istotnych błędów i uchybień zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie postępowania."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZP”.

Marcin Alberczak

Dyrektor
Budynek nr 5, pokój 503
Telefon kontaktowy: 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229
Adres e-mail: m.alberczak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

Zapewnienie nadzoru i kontroli nad sprawami należącymi do zadań i kompetencji Biura Zamówień Publicznych w zakresie ustalonym Regulaminem Organizacyjnym, w szczególności takich jak:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez komórki organizacyjne,
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:
 1. opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. przygotowywanie, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 3. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 4. przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 5. udział w pracach komisji przetargowych,
 1. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 2. przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, sprawozdawczość z udzielonych zamówień, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Miasto,
 3. zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto,
 4. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 5. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie Biurom stosownych informacji w tym zakresie,
 6. zapewnienie przepływu informacji do Kierownictwa Urzędu o napotykanych problemach i ich przyczynach dotyczących prawidłowego stosowania w Urzędzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z wewnętrznymi regulacjami w obszarze zamówień publicznych oraz informowanie Sekretarza pełniącego funkcję koordynatora kontroli zarządczej o istotnych ryzykach w obszarze zamówień publicznych i zagrożeniach w osiąganiu wyznaczonych celów Urzędu,
 7. nadzorowanie przestrzegania przepisów i ewentualne kierowanie poleceń do Dyrektorów i pracowników Urzędu, nakazujących eliminacje istotnych błędów i uchybień zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie postępowania.

Tomasz Witaszczyk

Główny Specjalista
Budynek nr 5, pokój 503
Telefon kontaktowy: 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229 
Adres e-mail: t.witaszczyk@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez poszczególne komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto, w tym w szczególności:
 1. opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. przygotowywanie, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 3. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 4. przygotowywanie, przy współpracy merytorycznych Biur, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 5. udział w pracach komisji przetargowych,
 6. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w tym protokołu postepowania, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 1. zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto,
 2. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 3. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
 4. archiwizowanie dokumentów Biura Zamówień Publicznych;Powiadom znajomego