W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stanowisko ds. BHP

Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Stanowiska ds. BHP należy prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, jak i w obiektach użytkowanych przez jednostki pomocnicze, przy zachowaniu obowiązujących zasad planowania, wszczynania i dokumentowania kontroli, określonych stosownym zarządzeniem Prezydenta w sprawie regulaminu kontroli;
  2. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tychże wypadków oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
  3. bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami usuwania zagrożeń, w tym inicjowanie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia;
  5. inicjowanie wewnętrznych regulacji prawnych, instrukcji i regulaminów mających na celu prawidłową realizację zadań związanych z przestrzeganiem bhp, opiniowanie regulacji obejmujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy poprzez czynny udział w ustalaniu stanowisk pracy i zasad dostarczania na te stanowiska środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
  6. prowadzenie instruktaży pracowników Urzędu, w tym nowych pracowników przyjętych do pracy z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentowanie przeprowadzonych instruktaży pracowników;
  7. współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, zapewnienie stosownej kontroli merytorycznej i obiegu dowodów księgowych w zakresie spraw bhp;
  8. zapewnienie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określanie corocznie planu działalności i identyfikowanie ryzyka w zarządzaniu obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
  9. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. zapewnienie realizacji przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej."

Przy znakowaniu spraw Stanowisko ds. BHP używa symbolu „BHP”.

Marta Stefaniak

Inspektor ds. bhp
Budynek nr 3, pok. 307 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244 
Adres e-mail: m.stefaniak@zdunskawola.pl

Powiadom znajomego