W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Straż Miejska


Zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 1. Straż Miejska jest umundurowaną formacją działającą na podstawie Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli, nadanego odrębnym zarządzeniem Prezydenta.
 2. Szczegółowe zadania Straży Miejskiej oraz uprawnienia i obowiązki strażników określa ustawa o strażach gminnych, ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy szczególne, w tym regulujące wewnętrzną pracę Urzędu i Straży Miejskiej."

Przy znakowaniu spraw Straż Miejska używa symbolu „STM”.

Telefon kontaktowy: 43 823 29 45
Tel. alarmowy (po godz. 15:30): 669 215 777
Fax: 43 823 74 64
Adres e-mail: straz_miejska@zdunskawola.pl

Zbigniew Szulada

Komendant
Nr legitymacji służbowej: 003 
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: z.szulada@zdunskawola.pl


Sylwester Witczak

Zastępca Komendanta
Nr legitymacji służbowej 008 
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: s.witczak@zdunskawola.pl


Aleksandra Piczman

Starszy Inspektor 
Nr legitymacji służbowej 004 
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: a.piczman@zdunskawola.pl


Tomasz Skibiński

Starszy Strażnik
Nr legitymacji służbowej 005
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: t.skibinski@zdunskawola.pl


Tomasz Staniucha

Starszy Specjalista 
Nr legitymacji służbowej 007 
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: t.staniucha@zdunskawola.pl


Michał Szymczak

Młodszy Specjalista
Nr legitymacji służbowej 009
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter 
e-mail: mi.szymczak@zdunskawola.pl


Izabela Szubert

Strażnik
Nr legitymacji służbowej 013
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter


Dawid Piórkowski

Młodszy Strażnik 
Nr legitymacji służbowej 006
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter


Łukasz Florczak 

Aplikant
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter


Jolanta Dziamara 

Aplikant
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter

 1. Zarządzenie Nr 358/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli

 2. Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli

 3. Uchwała nr XVIII/324/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola

 4. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.

 5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku z późn. zm.

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm./.

 7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 8. Rozporządzenie NR 4/10 z dnia 29 listopada 2010 roku Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 10. Zarządzenie Nr 39/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Zduńska Wola.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. 2019 poz. 125),  informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), przy ul. Złotnickiego 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.kazimierczak@zdunskawola.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez straż, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawa osób, których dane dotyczą:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

- prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.


Powiadom znajomego