W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
dla Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

telefony bezpośrednie: 43 825-02-46 i 43 825-02-47
centrala: 43 825-02-00 wew. 246 i 247
fax - sekretariat Urzędu Miasta: 43 825-02-02


Zgodnie z § 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany nazwiska i imienia na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 3. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 4. określenie zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa oraz zapewnienie uroczystej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną (małżeństwo konkordatowe);
 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczeń o stanie cywilnym;
 7. transkrybowanie aktów sporządzonych za granicą do rejestru stanu cywilnego;
 8. dokonywanie czynności materialno-technicznych w zakresie sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia i ustalenia treści aktów stanu cywilnego;
 9. wpisywanie aktów, których treść została odtworzona lub ustalona w postępowaniu administracyjnym i sądowym do rejestru stanu cywilnego;
 10. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie uroczystej formy wręczenia medalu jubilatom;
 11. prowadzenie spraw związanych z uhonorowaniem przez Prezydenta mieszkańców Miasta, obchodzących jubileusz 100-lecia urodzin;
 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 13. prowadzenie archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych do tych aktów, w tym przekazywanie ww. dokumentacji do właściwego archiwum państwowego w terminach określonych przepisami prawa;
 14. prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 16. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego."

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu „USC”.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
dla okręgów Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

Małgorzata Chudzia-Kulesza

Kierownik USC 
Budynek nr 1, pok. 108 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-46 lub 43 825-02-00 wew. 246 
Adres e-mail: m.chudzia-kulesza@zdunskawola.pl lub usc@zdunskawola.pl

Do obowiązków kierownika USC jako pracownika samorządowego w zakresie ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań urzędu stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego zapewniając prawidłowe, terminowe i sprawne wykonywanie zadań.

Kierownik USC realizuje ponadto zadania w zakresie:

 • Przyjmowania pisemnych zapewnień od mężczyzny i kobiety zamierzających zawrzeć związek małżeński cywilny lub wyznaniowy (konkordatowy), że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia o noszonych nazwiskach po zawarciu małżeństwa.
 • Przyjmowania oświadczeń od mężczyzny i kobiety o wstąpieniu w związek małżeński, zapewniając uroczysty charakter w reprezentacyjnej sali ślubów urzędu stanu cywilnego.
 • Sporządzania aktów małżeństw zawartych przed kierownikiem USC oraz w formie wyznaniowej.
 • Przyjmowania oświadczeń woli o: powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki oraz oświadczeń o wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia.
 • Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących administracyjnej zmiany imienia i nazwiska.
 • Realizacja czynności materialno-technicznych w sprawach transkrypcji i rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz w zakresie uzupełniania i sprostowania przedmiotowych aktów.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP.

Agnieszka Grobelna

Zastępca Kierownika
Budynek nr 1, pok. 107 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-47 lub 43 825-02-00 wew. 247 
Adres e-mail: a.grobelna@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sporządzanie aktów urodzeń.
 • Prowadzenie dokumentacji zbiorowej urodzeń.
 • Prowadzenie spraw proceduralnych i organizacyjnych dotyczących nadania „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie" małżonkom jubilatom z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim.
 • Sporządzanie i wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z aktów stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie składanych oświadczeń woli o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, nadanie dziecku nazwiska męża matki, o wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia
 • Dokonywanie czynności materialno-technicznych w zakresie sprostowania aktów stanu cywilnego;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań.
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Jakub Czerchawy

Inspektor
Budynek nr 1, pok. 107 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-47 lub 43 825-02-00 wew. 247 
Adres e-mail: j.czerchawy@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sporządzanie aktów zgonów.
 • Prowadzenie dokumentacji zbiorowej zgonów.
 • Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Lista spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=12

W zasobach archiwalnych tutejszego USC znajdują się księgi stuletnie urodzeń, małżeństw i zgonów i dotyczą wyznań takich jak:

 • parafii rzymskokatolickich Zduńskiej Woli i Korczewa do 1945 r.
 • parafii ewangelickiej do 1940 r.
 • parafii baptystów do 1938 r.
 • parafii wyznania mojżeszowego do 1940 r.

oraz ksiąg administracji niemieckiej w Zduńskiej Woli z lat 1940 - 1944, w Korczewie z lat 1940 - 1943 i w gminie Zduńska Wola z lat 1940 - 1944.

 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od 1946 r. dla miasta Zduńska Wola oraz okręgu obecnej gminy Zduńska Wola

(W latach 1955 - 1959 w okręgu gm. Zduńska Wola prowadzono księgi dla gromad: Annopole, Janiszewice, Krobanówek i Czechy.)

 • akta zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów od 1946 r.

Obecnie zasoby archiwalne dotyczą okresu od 1917 r. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego księgi stanu cywilnego najstarsze rocznikiem przekazywane są do Archiwum Państwowego w Łodzi. Przez okres stu lat od chwili sporządzenia aktu stanu cywilnego wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego. 

 

Powiadom znajomego