W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Zarządzania Kadrami

Zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Zarządzania Kadrami należy w szczególności:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
 2. sprawowanie nadzoru nad etatami w Urzędzie;
 3. tworzenie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w Urzędzie;
 4. organizacja naborów na stanowiska urzędnicze;
 5. organizacja służby przygotowawczej wraz z egzaminem ją kończącym;
 6. organizacja staży zawodowych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;
 7. organizacja praktyk zawodowych;
 8. kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;
 9. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;
 10. realizowanie zadań związanych z administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 11. organizowanie i nadzór nad realizacją obowiązku dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;
 12. sporządzanie analiz kadrowych, prognoz w zakresie zatrudniania i szkoleń pracowniczych oraz sprawozdawczości statystycznej;
 13. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta;
 14. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu;
 15. prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników Urzędu;
 16. sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak pracownikom Urzędu;
 17. prowadzenie wykazu zastępstw oraz kart opisu stanowisk pracy dla pracowników Urzędu;
 18. organizowanie okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. BHP;
 19. przygotowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z Sekretarzem, przepisów wewnętrznych regulujących pracę pracowników Urzędu, w tym między innymi regulaminu pracy, wynagradzania, zasad naboru, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, służby przygotowawczej."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZK”.

Dorota Bomba

Inspektor
Budynek nr 2, pok. 205 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
Adres e-mail: d.bomba@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw kadrowych

Daria Prekwa

Inspektor
Budynek nr 2, pok. 205
Telefon kontaktowy: 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
Adres e-mail: d.prekwa@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Prowadzenie spraw kadrowychPowiadom znajomego